Registrul  pentru consemnarea şi analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandarilor

Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor se va completa, conform Anexei nr. 3 la HGR nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, atunci când va fi cazul.