Numele şi prenumele persoanei desemnate responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă

NATH GHEORGHE – REFERENT